Izbori za novo predsjedništvo


Izabrano novo predsjedništvo Hrvatske Kulturne Zajednice Stuttgart

U nazočnosti stotinjak članova Hrvatske kulturne zajednice je u subotu 17. prosinca 2011. održan izborni sabor Hrvatske kulturne zajednice Stuttgart (HKZ). Nužnost djelovanja HKZ-a je ispred generalnog konzulata RH-Stuttgart istaknula i vice konzulica gospođa Ana Zovkić. U svom je pozdravnom govoru vice konzulica posebno naglasila važnost inicijative " Hrvatski dom ", te spremnost generalnog konzulata RH u Stuttgartu za poticanjem i podržavanjem ove inicijative. Izgradnjom Hrvatskog doma na području Stuttgarta bi se otvorila dodatna mogućnost predstavljanja Hrvatske u Baden-Württembergu i održavanje aktivnih odnosa s javnošću. Ujedno bi to bilo mjesto okupljanja svim hrvatskim potomcima i mogućnost izravnog dodira sa hrvatskom kulturom i jezikom van obiteljskog doma.
 

Prije rasterećenja dosadašnje uprave pod vodstvom Petra Hinića, slijedila je prezentacija «Koncept HKZ 2012». Nakon izlaganja Zrinka Jurića o dosadašnjem radu «Inicijative Hrvatski dom», Kristijan Nemanić je sažeo rezultate HKZ u protekloj godini te nužne ciljeve i strategiju razvoja u 2012., koji obuhvaćaju promidžbene aktivnosti (Facebook, Internet-stranica itd.) i organizaciju različitih manifestacija (okrugli stolovi, sudjelovanje na Stuttgartskom «Stadtfest-u» itd.). Promjene strukture unutarnjeg ustrojstva i raspodjela zadataka po područjima marketing, financije i organizacija je objasnila Andreja Benković u sklopu izlaganja «Promjene statuta». Novi statut je prihvaćen od svih članova.

Jedna od izmjena u novom statutu je i povečanje broja članova predsjedništva HKZ-a sa sedam na jedanaest. Tako je izabrano slijedeće novo predsjedništvo. Na mjestu predsjednika HKZ će u buduće djelovati Zrinko Jurić, dok su novi dopredsjednici Ante Prusina i Gordana Špejić. Posao zapisničarke preuzima Andreja Benković, dok će poslove blagajnika obavljati Kristijan Nemanić. Novo izabrani prisjednici su Marko Baotić, Žani Prusina, Karlo Lauc, Mate Čurčić, Dražen Špejić i Dr. Petar Kružić. Zrinko Jurić je nakon izbora i podjela zadataka zahvalio dosadašnjem predsjedniku Petru Hiniću na dugogodišnjem radu i trudu koji je uložio u napredak HKZ. 

Svoju prvu radnu sjednicu će novoizabrano predsjedništvo održati u siječnju 2012, te formirati nove radne odbore i konkretizirati izvedbu aktivnosti u nadolazećoj godini. (ab)

Linkovi:
http://hrvati-frankfurt.net/2012/03/30/nova-uprava-hkz-stuttgart/
http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=35446